Хөдөө аж ахуйн төсөл 2002 онд төрсөн. Христэд итгэгч Адельин нь 2006 оноос энэ төслийг хариуцаж байсан. Энэ хугацаанд гол төлөв франц тариа, тариалангийн талбайг судалж байсан. Үр дүн нь зуны хур тунадастай холбоотой бөгөөд 2006 онд 30 га талбайн усжуулалтын төсөл хэрэгжүүлсэн. Энэхүү ашигтай төсөл Монгол дахь Францын элчин сайдын зүгээс янз бүрийн шалтгааны улмаас баталгаажаагүй байна. Хөдөө аж ахуйн төсөл зогссон.